Asphalt Mixing Plant (BAMP-800P-SA)

Asphalt Mixing Plant (BAMP-800P-SA)

Proses Instalasi /Pemasangan & Uji Coba Asphalt Mixing Plant (BAMP| 800P-SA) kapasitas 50 TPH, lokasi daerah Maunere – Flores di PT. Nusa Tenggara Jaya.